Kościoły filialne

W chwili obecnej Parafia Lgińska swoją jurysdykcją obejmuje
kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela w Hetmanicach oraz kościół filialny
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi.