Ogłoszenia

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO— 19 maja 2024 r.

  1. Dzisiejszą Uroczystością kończymy Okres Wielkanocny. Jutro Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msza Święta w Lginiu o godz. 1800 w intencji o życiodajny deszcz i o zachowanie nas od niebezpieczeństwa głodu i ubóstwa. Za tydzień Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 
  2. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o 1200 dzieci z naszej parafii przyjmą po raz pierwszy Sakrament Komunii Świętej. W najbliższą sobotę o godz. 1000 dzieci po raz pierwszy przystąpią do Sakramentu Pokuty. W związku z tak ważnymi wydarzeniami zapraszam dzieci i rodziców na spotkania przygotowujące: od wtorku do piątku o godz. 1700. 
  3. Nabożeństwa ku czci Matki Bożej odprawiane są w Lginiu po Mszach Świętych, w kościołach filialnych w niedzielę przed Mszą, w dni powszednie wg zwyczaju. 
  4. Nabożeństwa i spotkania w tygodniu: 
  • W środę po Mszy Świętej nabożeństwo ku czci Św. Rity, a następnie nabożeństwo majowe, oraz Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa do Św. Józefa.
  • W czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, po Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu i Litania do Matki Bożej.
  • Spotkanie formacyjne przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania, w piątek po Mszy Świętej i litanii. Młodzież przynosi ze sobą materiały, które otrzymała na ostatnim spotkaniu. 

 

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. 

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […] 

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47). 

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski 

Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski